Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ακτις Α.Ε. ειδικεύεται στην κατασκευή εταιρικών γραφείων, βιομηχανικών συγκροτημάτων, εκπαιδευτικών συμπλεγμάτων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα έχει αναλάβει την ανοικοδόμηση ξενοδοχειακών μονάδων και δημοσίων έργων ανάπλασης και ανάπτυξης.

Στόχος μας η ανάπτυξη των πράσινων έργων. Αποσκοπουμε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες επιλογές δομικών υλικών για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενσωμάτωση τους σε όλα τα έργα μας.

Η εταιρεία με την επωνυμία Γ. Τσαλαπόρτας Α.Τ.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΣ Α.Τ.Ε.» προέρχεται από μετατροπή της Ατομικής Επιχείρησης σε Ανώμυνη Τεχνική Εταιρεία., του κ. Γεωργίου Τσαλαπόρτα, Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού, Εργολήπτη Δημοσίων Έργων.

Η επαγγελματική δραστηριότητα της προηγούμενης επιχείρησης αφορούσε την κατασκευή πάσης φύσεως Ιδιωτικών και Δημόσιων έργων.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

01

ΑΝΑΛΗΨΗ

Η εταιρία μας έχει την δυνατότητα να αναλάβει έργα παντώς φύσεως

02

ΜΕΛΕΤΗ

Μελετάμε αναλυτικά κάθε έργο

03

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η επιτυχία μας αρχίζει και τελειώνει με την προσέγγισή μας στο σχεδιασμό

04

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η εταιρεία είναι σε θέση να εκτελέσει έντεχνα και εμπρόθεσμα οποιοδήποτε έργο

ΕΡΓΑ

Τα μέλη που στελεχώνουν το ΜΕΕΠ της επιχείρησης, είναι έμπειροι διπλωματούχοι μηχανικοί με μακροχρόνια πείρα στην εκτέλεση Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων.

Κατά συνέπεια, η εταιρεία είναι σε θέση να εκτελέσει έντεχνα και εμπρόθεσμα οποιοδήποτε έργο.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ