ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η δραστηριότητα της εταιρείας Γ. ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ Α.Τ.Ε. σύμφωνα με το καταστατικό της, ξεκινά στις 04/02/2002 (έναρξη εργασιών στις 01/03/2002) ως συνέχεια της ατομικής επιχείρησης του κ. Γεωργίου Τσαλαπόρτα. Τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας δραστηριοποιούνται στον χώρο της μελέτης και κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών, οικοδομικών και έργων καθαρισμού νερού από το 1982.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η δραστηριότητα της εταιρείας Γ. ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ Α.Τ.Ε. σύμφωνα με το καταστατικό της, ξεκινά στις 04/02/2002 (έναρξη εργασιών στις 01/03/2002) ως συνέχεια της ατομικής επιχείρησης του κ. Γεωργίου Τσαλαπόρτα. Τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας δραστηριοποιούνται στον χώρο της μελέτης και κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών, οικοδομικών και έργων καθαρισμού νερού από το 1982.

Σκοπός της συνιστώμενης επιχείρησης είναι η ανάληψη, μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων, Ιδιωτικών και Δημοσίων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΑΓΩΓΟΙ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ

Η επιτυχία μας αρχίζει και τελειώνει με την προσέγγισή μας στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την επιλογή της σωστής ομάδα. Η AKTIS ATE πιστεύει ότι οι πελάτες μας και τα έργα τους πρέπει να επωφελούνται από μια ανοικτή και συνεργατική προσέγγιση. Έχουμε τήρηση αυτή την αρχή από την ίδρυση μας. Συνεργαζόμαστε με σχεδιαστές, υπεργολάβους, συμβούλους και τοπικές κοινότητες

Έχουμε αγκαλιάσει την τέχνη και την επιστήμη της διαδικασίας του σχεδιασμού, κατασκευής, και έχουμε δημιούργησε μια αποτελεσματική προσέγγιση που έχει αποδεικνύεται απο τα έργα που παραδίδονται αποτελέσματα

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η Γ. ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ Α.Τ.Ε. είναι γραμμένη στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (πρώην ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) με αυξ. Αριθμό ΜΕΕΠ 21597 στην 3η τάξη για έργα Οικοδομικά, στην 3η τάξη Ηλεκτρομηχανολογικά, στην 2η τάξη για έργα Οδοποιίας, Υδραυλικά, Βιομηχανικά / Ενεργειακά και στην Α1 τάξη.